So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
Hotline: 0973.173.972

Vòi Rửa Chén Malloca
 • Sơn Giả ĐáSơn Giả Đá
 • Đồng Thau Mạ ChromeĐồng Thau Mạ Chrome
 • Vòi Inox 304Vòi Inox 304
 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca K569-CVòi Rửa Chén Malloca K569-C

  Vòi Rửa Chén Malloca K569-C

  2.150.000 đ

  2.530.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K569-C :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox 304

 • - 15%
  Vòi Rửa Malloca K131GRVòi Rửa Malloca K131GR

  Vòi Rửa Malloca K131GR

  3.550.000 đ

  4.180.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K131GR :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : đồng thau sơn giả đá màu kem

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca K140Vòi Rửa Chén Malloca K140

  Vòi Rửa Chén Malloca K140

  2.430.000 đ

  2.860.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K119N9 :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox, đầu vòi có thể kéo dài ( dây rút )

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca K131BLVòi Rửa Chén Malloca K131BL

  Vòi Rửa Chén Malloca K131BL

  3.550.000 đ

  4.180.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K131BL :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : đồng thau sơn giả đá màu đen

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca MF-073Vòi Rửa Chén Malloca MF-073

  Vòi Rửa Chén Malloca MF-073

  6.730.000 đ

  7.920.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca MF-073 :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : đồng thau sơn màu xám

 • - 15%
  Vòi Rửa Malloca K119N9Vòi Rửa Malloca K119N9

  Vòi Rửa Malloca K119N9

  2.600.000 đ

  3.080.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K119N9 :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox, đầu vòi có thể kéo dài ( dây rút )

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Bát Malloca K061-SSVòi Rửa Chén Bát Malloca K061-SS

  Vòi Rửa Chén Bát Malloca K061-SS

  2.520.000 đ

  2.970.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K061-SS :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox 304

 • - 15%
  Vòi Rửa Malloca MF-040Vòi Rửa Malloca MF-040

  Vòi Rửa Malloca MF-040

  6.730.000 đ

  7.920.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca MF-040 :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : đồng thau sơn giả đá màu đen

 • - 15%
  Vòi Rửa Malloca MF-062Vòi Rửa Malloca MF-062

  Vòi Rửa Malloca MF-062

  6.730.000 đ

  7.920.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca MF-062 :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : đồng thau sơn giả đá màu kem

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca LuxSteel K066-POVòi Rửa Chén Bát Inox Malloca LuxSteel K066-PO

  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca LuxSteel K066-PO

  7.480.000 đ

  8.800.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca LuxSteel K066-PO :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Đầu vòi có thể kéo dài ( dây rút )

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca K290CVòi Rửa Chén Malloca K290C

  Vòi Rửa Chén Malloca K290C

  2.990.000 đ

  3.520.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K569-SN :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca K569-SNVòi Rửa Chén Malloca K569-SN

  Vòi Rửa Chén Malloca K569-SN

  2.990.000 đ

  3.520.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K569-SN :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K520SVòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K520S

  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K520S

  2.520.000 đ

  2.970.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K520S :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K559-SNVòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K559-SN

  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K559-SN

  2.990.000 đ

  3.520.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K559-SN :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox 304

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K110-SSVòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K110-SS

  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K110-SS

  3.270.000 đ

  3.850.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K110-SS :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox 304, đầu vòi có thể kéo dài - dạng rút

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K536SVòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K536S

  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K536S

  2.520.000 đ

  2.970.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K536S :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K095-SSVòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K095-SS

  Vòi Rửa Chén Bát Inox Malloca K095-SS

  3.640.000 đ

  4.290.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K095-SS :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox 304, dạng dây rút

 • - 15%
  Vòi Rửa Malloca MF-043Vòi Rửa Malloca MF-043

  Vòi Rửa Malloca MF-043

  6.730.000 đ

  7.920.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca MF-043 :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : đồng thau sơn giả đá màu đất

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca K501BVòi Rửa Chén Malloca K501B

  Vòi Rửa Chén Malloca K501B

  4.390.000 đ

  5.170.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K501B :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : Inox 304

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca K131CRVòi Rửa Chén Malloca K131CR

  Vòi Rửa Chén Malloca K131CR

  3.550.000 đ

  4.180.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K131CR :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : đồng thau sơn giả đá màu kem

 • - 15%
  Vòi Rửa Malloca K046-SSVòi Rửa Malloca K046-SS

  Vòi Rửa Malloca K046-SS

  3.830.000 đ

  4.510.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K046-SS :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh ( dạng dây rút )

   Chất liệu : Inox 304

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca K131BRVòi Rửa Chén Malloca K131BR

  Vòi Rửa Chén Malloca K131BR

  3.550.000 đ

  4.180.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca K131BR :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : đồng thau sơn giả đá màu đất

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca MF-070Vòi Rửa Chén Malloca MF-070

  Vòi Rửa Chén Malloca MF-070

  14.960.000 đ

  17.600.000 đ

   Đặc điểm vòi rửa Malloca MF-070 :
   Vòi rửa chén bát 2 đường nước nóng/lạnh

   Chất liệu : đồng thau sơn phủ đen

 • - 15%
  Vòi Rửa Chén Malloca K596SVòi Rửa Chén Malloca K596S

  Vòi Rửa Chén Malloca K596S

  3.830.000 đ

  4.510.000 đ

  Thông Tin : 
  - Chất liệu : đồng thau mạ Chrome
  - 02 đường nước nóng/lạnh
  - Lắp đặt miễn phí Toàn Quốc

Hiển thị từ1 đến24 trên68 bản ghi - Trang số1 trên3 trang

Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn